การเดินทาง

การเดินทาง
การเดินทางจากกรุงเทพมหานครมายังอำเภอสัตหีบนั้น หากใช้รถยนตร์ส่วนตัวในการเดินทาง ก็สามารถเลือกเส้นทางหลักได้ 2 เส้นทาง คือใช้เส้นทางถนนสายบางนา-ตราด เป็นทางหลวงหมายเลข 34 ผ่านชลบุรี และศรีราชา ผ่านพัทยา ซึ่งจะผ่านจุดท่องเที่ยวตามรายทางตรงมายังอำเภอสัตหีบ และสำหรับท่านที่ไม่สะดวกและไม่มีรถยนตร์ส่วนตัว ก็สามารถใช้บริการรถโดยสาร “รถตู้โดยสารประจำทาง” ซึ่งท่านสามารถเลือกใช้บริการได้จากข้อมูลการให้บริการด้านล่างนี้.

. ตารางเวลาการเดินรถ และเส้นทางการเดินรถ