ข้อมูลที่พัก

ที่พักสัตหีบ
ที่พักในพื้นที่สัตหีบ อาจแบ่งได้เป็นในส่วนของที่พักของทางราชการ ซึ่งในปัจจุบันได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าพักและใช้บริการได้ และที่พักในส่วนของเอกชนซึ่งในปัจจุบัน มีให้เลือกใช้บริการได้แบบหลากหลาย ทั้งในส่วนของทำเลที่ตั้งและในส่วนของราคา ให้สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสม

.   ที่พักของทางราชการ

.   ที่พักของเอกชน