ท่องเที่ยวสัตหีบ

1.   เที่ยวชมธรรมชาติเขตห้ามล่าเขาชีโอน
2.   ดำน้ำชมปะการังที่เกาะขาม
3.   เที่ยวชายทะเลที่หมู่บ้านบางเสร่
4.   พระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาเขาชีจรรย์
5.   เยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล
6.   เที่ยวชมธรรมชาติที่สวนนงนุช
7.   เที่ยวชายทะเลที่หาดเตยงาม
8.   เยี่ยมชมเรือจักรีนฤเบศร
9.   เที่ยวชายทะเลที่หาดนางรำ
10.   เที่ยวชายทะเลที่หาดทรายแก้ว
11.   เที่ยวชายทะเลที่หาดเทียนทะเล
12.   ชมศิลปกรรมล้ำค่าที่อเนกกุศลศาลา
13.   ชมวิถีชาวบ้านที่หมู่บ้านแสมสาร
14.   เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
15.   เที่ยวชายทะเลที่หาดบ้านอำเภอ
16.   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯเกาะแสมสาร
17.   เยี่ยมชมฟาร์มปลาการ์ตูนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
18.   เส้นทางปั่นจักรยานสวนป่าสิริเจริญวรรษ
19.   เที่ยวชายทะเลที่หาดน้ำใส