การเดินทาง

สัตหีบ… ในปัจจุบันการเดินทางมาท่องเที่ยว ในพื้นที่สัตหีบนั้นมีความสะดวกสบายเป็นอันมาก หากเดินทางจากกรุงเทพก็จะใช้เวลาไม่เกิน 3 ชั่วโมง ก็จะถึงอำเภอสัตหีบ และการเดินทางไปเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่สัตหีบ ในปัจจุบันก็มีความสะดวกสบายอย่างมาก.

รับชมข้อมูลการเดินทาง…คลิ๊ก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *