ท่องเที่ยวสัตหีบ

สัตหีบ… เป็นอำเภอเล็กๆ ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรีเป็นระยะทาง 85 กิโลเมตร อำเภอสัตหีบนั้นเป็นเมืองชายทะเล ที่มีทิวทัศน์งดงาม และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ซึ่งยังคงอุดมสมบูรณ์ และมีความสะดวกสบายในการเดินทาง ซึ่งใช้ระยะเวลาไม่นานจากกรุงเทพมหานคร.

รับชมข้อมูลท่องเที่ยวสัตหีบ…คลิ๊ก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *